Detta är reglerna vid telefonförsäljning till oss!

REGLER VID TELEFONFÖRSÄLJNING TILL OSS!

På grund av att marknaden svämmar över av oseriösa telefonförsäljare har vi följande regler:

Samtliga telefonsamtal till oss spelas in. Alla försäljare hänvisas omgående till hemsidan och denna informationssida.

Vi ingår inga som helst avtal över telefon utan skall ha alla uppgifter antingen per mail eller brevledes.

Uppgifterna ska innehålla:

  • Vem som ansvarar för erbjudandet! Alltså klart och tydligt vilket företag det är, Namn, adress och organisationsnummer, samt kompletta uppgifter på kontaktpersonen
  • Exakt vad vi erbjuds, detaljspecificerat, men i mycket korta ordalag.
  • Komplett totalkostnad. Samt specificerat del för del.
  • Avtalets löptid och om det måste sägas upp eller om ny kontakt tas från försäljaren för ett eventuellt nytt avtal.

Först därefter kommer erbjudandet att tas upp i styrgruppen som tar beslut om köp eller inte. Först efter ett positivt beslut i styrgruppen kan vi skriftligen ingå avtal.

Ingen på företaget har mandat att teckna avtal utan beslut i styrgruppen så alla försök till att påstå att vi ingått ett avtal utan att ett sådant beslut tagits kommer att bestridas, polisanmälas och rapporteras till Svensk Handels varningslista.

Senaste kommentaren

25.10 | 08:26

Hur ser det ut med kloklipp i nov?

08.09 | 12:20

10/9, Lördag kl:10-14
17/9, Lördag kl:10-14
23/9, Fredag kl:10-18
24/9, Lördag kl:10-14

07.09 | 17:53

Hur ser det ut med drop-in kloklippning under september månad?

05.08 | 12:10

Lördag 6/8 kl: 10-14
Fredag 12/8 kl: 13-18
Fredag 19/8 kl: 10-18
Lördag 20/8 kl: 10-14
Lördag 27/8 kl: 10-14